Alle medewerkers van IKC De Klimboom vormen samen één team: directie, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ondersteunend personeel, stagiaires en vrijwilligers werken nauw samen bij de doorgaande ontwikkelings- en leerlijn, begeleiding en zorg in opvang en onderwijs voor alle kinderen.

Binnen de kinderopvang wordt er op de groep gewerkt met mentoren. Elk kind heeft een vaste mentor, deze is het vaste aanspreekpunt voor de ouders. De mentor is verantwoordelijk voor de observaties, begeleiding en de verschillende gesprekken met de ouders. Uiteraard werkt de mentor nauw samen met de andere collega’s waar de kinderen mee te maken hebben.
Gezamenlijk draaien onderstaande pedagogisch medewerksters de opvang op onze locatie:

  • Jessimar Macedo
  • Lianne van Dongen
  • Joyce van ’t Hoff