U en uw kind zijn van harte welkom bij het Integraal Kindcentrum Startpunt.
Er wordt onderwijs verzorgd op 2 locaties: Startpunt en Panta rhei.
Voorheen heette beide locaties de Prinses Christinaschool, we hebben namelijk ook 1 team.

Op beide  locaties  werken we binnen het IKC samen om onderwijs en opvang te verzorgen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. We zijn 5 dagen in de week open van 7.30-18.00.

Op IKC Startpunt bieden we een veilige leeromgeving voor kinderen.
In een rustige en plezierige sfeer bieden we kinderen alle mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen.
Er wordt bij ons gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten:

  • We zijn een openbare school waar ieder kind welkom is en wordt gerespecteerd.
  • We bieden een duidelijk onderwijsaanbod. We zijn trots op onze school en hebben hoge verwachtingen van de kinderen op onze school.
  • We zijn een school met een prettig leerklimaat, waar kinderen gestimuleerd worden om goede resultaten te halen. We scoren regelmatig op of boven het landelijk gemiddelde van de Cito eindtoets.
  • Er wordt professioneel gewerkt: we streven er naar ons onderwijs iedere dag te  verbeteren.
  • IKC Startpunt werkt met KIVA, een preventief anti-pest programma. We zien graag dat kinderen en ouders zich welkom en veilig voelen. Onze school biedt veiligheid en geborgenheid voor elke leerling. (www.kivaschool.nl)
  • We zijn een gezonde school. We hebben elke week 2 fruitdagen op school en stimuleren gezonde activiteiten en gezond trakteren.
  • We vinden goed en transparant contact met ouders noodzakelijk voor een optimale ontwikkeling van onze kinderen. We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van school mogen verwachten. Onze school hecht waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom op actieve wijze mee te denken en mee te doen.
  • IKC Startpunt is één van de integrale kindcentra van Stichting Wijzer. In de schoolgids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school.  Wilt u meer weten over onze school, neemt u dan contact op met de directie of een van de adjunct-directeuren. Mede namens het schoolbestuur en team wensen wij u en uw kind een goede tijd op onze school.

Directie: Juliet van der Lugt, adjunct-directeuren: Mark Terwiel (Startpunt) en Silvana Herben (Panta rhei)

Bezoekadres Startpunt: Vincent van Goghlaan 2, 3141KS Maassluis, Telefoon: 010-5913714, ikcstartpunt-school@wijzer.nu

Bezoekadres Panta rhei:  Dennendal 145, 3142LC Maassluis, Telefoon: 010-5917858, ikcpantarhei-school@wijzer.nu