Elke locatie van Wijzer in Opvang & Onderwijs heeft een pedagogisch werkplan waarin staat beschreven hoe op de locatie invulling gegeven wordt aan het pedagogisch beleid van Wijzer. Het biedt de pedagogisch medewerkers handvatten voor hun dagelijks handelen. In het pedagogisch werkplan is te lezen wat de pedagogische visie is van de locatie, de dagplanning, op welke wijze ouders worden betrokken en geïnformeerd en welke activiteiten er met de kinderen worden gedaan.