Gaat uw kind naar de peuteropvang? Dan mag u verwachten dat de opvang in een veilige en gezonde omgeving plaatsvindt. En dat het verblijf in het kindcentrum bijdraagt aan een goede ontwikkeling van uw kind. Elke vorm van opvang in Nederland moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De toezichthouder kinderopvang van de GGD controleert of de voorziening voor kinderopvang aan deze eisen voldoet.

De GGD maakt per vestiging een inspectierapport. De inspectierapporten staan vermeld op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Het laatste rapport voor de peuteropvang van IKC De Klimboom kunt u ook hier downloaden.